Boetes opgelegd op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen verzekerd worden. Veel landen in de Europese Unie hebben hier een verbod op, Nederland niet. Dat blijkt uit een onderzoek van risico- en verzekeringsadviseur Aon.

In Nederland mag men zich niet verzekeren tegen een boete die voortkomt uit een strafbaar feit, opzet of grove schuld. Aangezien de oplegging van een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens administratief van aard is geldt die om deze redenen dan ook als bestuursrechtelijke boete en kan men zich ertegen verzekeren. Uit jurisprudentie blijkt momenteel ook niet dat dit verboden is.

Veel organisaties verkeren volgens Aon ten onrechte in de veronderstelling dat de Autoriteit Persoonsgegevens eerst een waarschuwing geeft. Ook is vaak nog door de vele grijze gebieden van de AVG onduidelijk of een boete kan volgen. Een verzekering kan hiervoor dekking bieden. Dus, weet je niet zeker of jouw privacyverklaring, cookieverklaring of verwerkersovereenkomst helemaal klopt? Een verzekering valt te overwegen…