De eprivacyverordening (ePV), is een aanstaande Europese verordening die de huidige, verouderde, e-privacyrichtlijn (Richtlijn 2002/58/EG) moet vervangen. De veranderingen zien voornamelijk toe op verbetering van de beveiliging en vertrouwelijkheid van digitale communicatiemiddelen en het vaststellen van duidelijkere regels over volgtechnologieën zoals cookies.

     De nieuwe e-privacywetgeving komt tot stand als verordening, de huidige e-privacywetgeving is een richtlijn. Het verschil hiertussen is dat een verordening rechtstreeks van toepassing is binnen alle lidstaten. Dit houdt in dat burgers zich direct op dit Europese recht kunnen beroepen. Bij richtlijnen dienen de lidstaten dit Europese recht eerst om te zetten in nationaal recht. Dit kost tijd.

     De verordening is toegespitst op moderne technologieen. De verordening richt zich voornamelijk tot bedrijven die online communiceren, gebruik maken van trackingtechnologieën en direct marketing. Tegenwoordig zullen de meeste bedrijven hieronder vallen. Zo gaat de verordening niet alleen over communicatie via het internet en het mobiele netwerk, maar ook over internet-applicaties (zoals Skype), diensten van internetproviders, big data toepassingen, wifi-tracking en privacy-by-default. Ook de cookiewetgeving herzien. De e-privacyverordening zal waarschijnlijk significante gevolgen hebben voor de inhoud van de cookieverklaring en –banner. Hier zal verduidelijking en vereenvoudiging de belangrijkste doelen zijn.

     De e-privacyverordening is bedoeld als ‘lex specialis’ voor de AVG. Dit betekent dat de e-privacyverordening boven de AVG zal gaan. De e-privacyverordening kan ook gezien worden als een concretiserende regelgeving, dat de enigszins algemene termen en kaders van de AVG nader uitwerkt. Dit specifiek met betrekking tot elektronische communicatiegegevens.