De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is al bijna anderhalf jaar geleden van kracht gegaan. Uit onderzoek van Capgemini Research blijkt dat slechts 28% van de bedrijven voldoet aan de AVG. Dit onderzoek is uitgevoerd bij elf landen. Nederland doet het daarbij niet veel beter dan het gemiddelde: Nederland scoort 31%. Hierbij geldt wel dat 30% van de bedrijven verklaart in de buurt te zijn van volledige naleving van de AVG, maar hier nog niet volledig aan te voldoen.

De zogeheten data subjecten lijken wel beter op de hoogte te zijn van de AVG, zoals reeds eerder in een blogpost van Privacy Assistant aangegeven, vindt er een flinke stijging van vragen en klachten omtrent privacy-beleid van bedrijven plaats.

Van de bedrijven die wel volledig voldoen aan de AVG wordt aangegeven dat in 92% van de gevallen zij hier concurrentievoordeel uit hebben behaald. Het concretiseren van dit voordeel is wegens meerdere factoren echter lastig te doen.

Tot slot bleek uit het onderzoek een duidelijke kloof tussen bedrijven die zich veel bezighouden met (nieuwe) techniek en bedrijven die dit minder doen. Bedrijven die voldoen aan de AVG, maken vaker gebruik van cloudplatforms, data encryptie en procesautomatisering.